Általános szerződési feltételek (everWEnd Bt)

Általános Szerződési Feltételek

Élménybalaton

A webáruház böngészésével és igénybe vételével a felhasználó kijelenti, hogy elolvasta és elfogadta a weboldal használatára és elérhető szolgáltatásaira vonatkozó általános szerződési feltételeket és az adatkezelési tájékoztatást.

1. Üzemeltető adatai

Cégnév: everWEnd Betéti Társaság
Székhely: 8200 Veszprém, József Attila utca 42. I/6.
Adószám: 27317031-1-19
Cégjegyzékszám: 19-06-510126
Nyilvántartó cégbíróság: Veszprémi Törvényszék Cégbírósága
Elérhetőség: info@elmenybalaton.hu
Bankszámlaszám: Budapest Bank Zrt. 10104820-68436300-01005008

2. Regisztráció

A Vásárlás az everWEnd Bt. weboldalán és webshopjában regisztrációval és regisztráció nélkül is lehetséges. A regisztráció előnye, hogy amennyiben legközelebb is szeretne tőlünk rendelni, adatait nem szükséges újonnan megadni, valamint a weboldalon hirdetett pontgyűjtő akciókban részt vehet. Kérjük, ügyeljen az adatok pontos megadására, hogy a teljesítés zökkenőmentesen történhessen. A regisztrációkor az Érintett a következő adatait adja meg: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, telefonszám, lakcím, számlázási adatok Az everWEnd Bt. az alábbi oldalon biztosítja szolgáltatások megrendelésének, vásárlásának a lehetőségét:

www.elmenybalaton.hu

3. Vásárlás

A weboldalunkon szereplő élményszolgáltatások kizárólag online megvásárolhatóak. A weblapunkon feltüntetett árak bruttó magyar forintban kifejezett árak, minden esetben tartalmazzák az ÁFA-t.

3.1.A szerződéskötés technikai lépései

Az elektronikus szerződéskötési folyamat a következő lépésekből tevődik össze.

3.1.1. „Megrendelés” aloldalra érkezés:

Ön a főoldalon található „Élmény szolgáltatások” gombra kattintva léphet a különböző szolgáltatásokat felsorakoztató aloldalra. Az élmények megvásárláshoz a „Tovább” gomb megnyomásával ugorhat. Az egyes szolgáltatások esetében különböző szempontok alapján választhat opciókat a legördülő sáv segítségével (csomagok, időtartam, létszám). Az opció kiválasztása után a „Megrendelem” gombra kattintva tovább léphet a megrendelés első fázisához (Kiválasztott élmény). Ezen az oldalon van lehetősége a rendelés mennyiségét változtatni.

3.1.2. Adatbekérés:

A „Tovább” gomb megnyomásával átléphet a megrendelés második fázisához (Számlázási adatok). Kérjük, töltse ki a személyes adatait (vezetéknév, keresztnév, cégnév, adószám, e-mail cím, telefonszám, irányítószám, település, utca, házszám). Ha valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap. A csillaggal jelölt személyes adatok kitöltése kötelező ahhoz, hogy Ön tovább tudjon lépni.

Ezen az oldalon Önnek lehetőséges van a regisztrációra, amennyiben Ön kipipálja az „Egyúttal szeretnék regisztrálni az oldalra” négyzetet. A regisztráció akkor lesz sikeres, amikor Ön az e-mail címre érkező aktiváló linkre kattintva megerősíti a jelentkezést.

⌠Ön vásárlás nélkül is regisztrálhat a www.elmenybalaton.hu weboldalra a főoldal jobb felső részén található „Bejelentkezés/Regisztráció” gombra kattintva. Ez esetben a regisztráció pár személyes adat megadásával (vezetéknév, keresztnév, e-mail cím) és az e-mail címre küldött aktiváló linkre való kattintással történik.⌡

3.1.3. Megrendelés véglegesítése:

A „Tovább” gombra kattintva Ön a megrendelés harmadik fázisához érkezik (Rendelés áttekintése). Ezen az oldalon összegezzük a választott terméket, a megrendelő adatait és a számlázási adatokat, a fizetendő végösszeget. Ekkor még lehetősége van a megadott adatok ellenőrzésére és azok kijavítására. A megrendelést véglegesíteni és leadni csak az Általános Szerződési Feltételek, az Adatkezelési tájékoztató és a Vásárlói tájékoztató elfogadásával, „kipipálásával” lehet. Kérjük, hogy a megrendelés véglegesítése előtt alaposan ellenőrizze adatait! Az „Elküldöm a rendelést” gombra kattintva a megrendelés lezárul, és ajánlati kötöttség keletkezik. A megrendelés véglegesítése fizetési kötelezettséget von maga után. Ön ekkor egy köszönő oldalt láthat, ahol feltüntetjük az utaláshoz szükséges információkat

3.1.4. Megrendelés visszaigazolása és a Szerződés létrejötte:

A megrendelés leadását követően Ön a megrendelés részünkre való megérkezéséről egy automatikus visszaigazoló e-mailt kap, amely tartalmazza a megrendelés főbb adatait, amely az Vásárló ajánlatát elfogadó e-mailnek minősül. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül az Ön részére nem érkezik meg, akkor az ajánlati kötöttség, illetve az Ön bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik.

A szerződés írásbafoglaltnak minősül. A szerződés nyelve a magyar.

A „Megrendelés visszaigazolása” elnevezésű leveleket pdf formátumban, elektronikusan tároljuk, így a szerződést később visszakereshető módon rögzítjük.

A megrendelésnél az Érintett a következő adatait adja meg: vezetéknév, keresztnév, cím, telefon, e-mail cím, számlázási adatok, amennyiben ez eltérő. Az adatkezelés ezen cél tekintetében szerződés teljesítésén (GDPR 6. cikk 1) bekezdés b) pontján) alapul.

3.2. Fizetés, az utalványok érvényessége és beváltása

Vásárlás banki átutalással

A fizetés kizárólag az automatikus visszaigazoló e-mailben szereplő bankszámlára történő banki átutalással lehetséges, kérjük az átutalásnál kövesse a visszaigazoló e-mailben foglaltakat (pl. közlemény feltüntetése). A megrendelés kifizetésére 5 nap áll rendelkezésre. A határidőben ki nem egyenlített megrendeléseket rendszerünk e határidő lejárta után automatikusan törli.

A tárgynapon beérkezett utalásokat minden esetben a következő munkanapon rögzítjük rendszerünkben, és e-mailben megküldjük az élményszolgáltatás felhasználásához szükséges utalványt és a befizetésről kiállított számviteli bizonylatot.

Időpont-egyeztetés a Szolgáltatóval

Az utalványon szerepel a megvásárolt Élmény megnevezése, az Élményszolgáltató elérhetősége, valamint az utalvány kód. Felhasználási időpont minden esetben az élményt nyújtó Szolgáltatóval egyeztethető.

Utalvány beváltása

Az utalványok beváltására az érvényességi időn belül van lehetősége a Vásárlónak. A felhasználáskor minden esetben szükséges az utalvány. A Szolgáltató az utalványt nyomtatott, vagy elektronikus formában is elfogadja, amennyiben jól látható az utalvány kód.

5. Fizetési lehetőségek

A megvásárolt szolgáltatást a Vásárló kizárólag banki előreutalással fizetheti ki.

Bankszámlaszám: Budapest Bank Zrt. 10104820-68436300-01005008

6. Adattovábbítási nyilatkozat

A weblap böngészésével, használatával a fogyasztó tudomásul veszi, és kifejezetten hozzájárul, hogy az everWEnd Bt. által a http://www.elmenybalaton.hu felhasználói adatbázisában tárolt, a vásárlás során megadott személyes adataim átadásra kerüljenek a megvásárolt szolgáltatást nyújtó Szolgáltató, mint adatkezelő részére. A továbbított adatok köre: vezetéknév, keresztnév, telefonszám, e-mail cím, számlázási adatok. Az adattovábbítás célja: a szerződés teljesítése, számlázás.

7. Előre nem látható események

Amennyiben a megrendelés után mégis kiderül, hogy a szolgáltatás nem kivitelezhető az everWEnd Bt. felveszi a vásárlóval a kapcsolatot, és egyeztet a megrendelésről; annak tartalma így módosulhat, vagy törlésre kerülhet, ebben az esetben az előre kifizetett összeget visszatérítjük.

Pénz visszafizetés kizárólag banki átutalással történik.

Előre nem látható események (Vis maior, kedvezőtlen időjárási körülmények)

Néhány élményen való részvétel függ az időjárási körülményektől, ezért javasoljuk, hogy előre tájékozódjon arról, rossz idő esetén a program megrendezésre kerül-e. Amennyiben az időjárás miatt nem lehet megszerezni az élményt, partnereink feltétlenül lehetőséget biztosítanak egy új időpont lefoglalására. Természetesen az új időponthoz kötött élmény szintén függhet az időjárástól. Az utalvány felhasználása a szolgáltató partnereink által felkínált szabad időpontokban lehetséges. A foglalható időpontokról friss információkat a szolgáltató partnereinktől kaphat az utalványon feltüntetett elérhetőségeken.

Tapasztalataink szerint javasolt, hogy foglalását jóval a kiválasztott időpont előtt végezze el, főleg, ha ünnepnapra vagy hétvégére kíván időpontot foglalni.

Amennyiben az élményekhez szükséges eszközt (pl. jármű) partnerünk nem tudja biztosítani a kiválasztott napra (pl. meghibásodás miatt), fenntartják annak a jogát, hogy az adott eszközt másik a eszközzel helyettesítsék.

Amennyiben ez nem lehetséges, partnereink fenntartják az élmény időpontjának lemondási jogát, de lehetőséget biztosítanak új időpont foglalására. A lemondásról partnereink közvetlenül értesítik Önt a megadott elérhetőségei egyikén!

Tekintettel arra, hogy a szolgáltatást nem cégünk nyújtja, a lemondás miatti esetleges igényeikkel a szolgáltatást nyújtó vállalkozáshoz kell forduljanak.

Egyes élmények igénybevételéhez egészségügyi alkalmassági nyilatkozat, felelősségvállalási nyilatkozat aláírása kötelező.

Nem minősül szerződésszegésnek, ha a szerződő felek egyikének sem felróható okból (vis maior) a felek bármelyike nem tudja teljesíteni a szerződésben foglalt kötelezettségeit. Vis maior körülménynek kell tekinteni azokat az előre nem látható és emberi erővel elháríthatatlan körülményeket (pl.: járvány, háború, országos sztrájk, földrengés, árvíz, tűzvész, terrorcselekmény, stb.), amelyek nem függnek a Felek akaratától és közvetlenül akadályozzák az adott felet a szerződéses kötelezettségének teljesítésében. A másik szerződő fél kérésére a vis maior tényéről az érintett fél köteles megfelelő igazolást bemutatni.

Felek megállapodnak abban, hogy a vis maior körülmény fennállásának időtartama alatt jelen szerződés szünetel (azaz ezen időszakban a Feleket nem terhelik a szerződésből eredő kötelezettségek és nem illetik a szerződésből eredő jogok) és a szerződés időtartama, valamint a szerződéses határidők a vis maior időtartamával meghosszabbodnak.

Amennyiben a vis maior időtartama a 30 napot meghaladja a felek kötelesek egyeztetést lefolytatni a szerződés esetleges módosításáról. Amennyiben az egyeztetés 10 napon belül nem vezet eredményre, a szerződést bármelyik fél azonnali hatállyal felmondhatja még abban az esetben is, ha az irányadó jog vagy a szerződés alapján a felmondásra egyébként nem jogosult, továbbá a felek a lehetetlenülés szabályai szerint haladéktalanul lefolytatják a szerződés megszűnéséhez kapcsolódó elszámolást azaz a teljesítés lehetetlenné válása előtt nyújtott szolgáltatás pénzbeli ellenértékét meg kell téríteni, a pénzbeli előlegek pedig visszajárnak.

8. Reklamáció

Panaszügyintézés módja/helye (19/2014 IV. 29. NGM rendelet alapján):

E-mailben: info@elmenybalaton.hu

A reklamáció kivizsgálásának határideje és módja

Az everWEnd Bt. a panasz kivizsgálását teljesíti és azzal kapcsolatos döntését a jogszabályban előírt határidőkre figyelemmel 5 munkanapon belül meghozza, beleértve azt az esetet is, amikor az igény bejelentésekor nem tud az álláspontjáról nyilatkozni, vagy az igényt elutasítja.

A felmerülő panaszokat a lehető leghamarabb - amennyiben ez lehetséges - helyben és azonnal orvosolni kell. A reklamációk (jótállás, kellékszavatosság) és a békéltető testülethez fordulás lehetőségeiről, további feltételeiről kérjük, érdeklődjön honlapunkon vagy telefonszámunkon.

A vállalkozás a fogyasztó nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni, amelyben rögzíti.

  • A Vásárló fogyasztó nevét, címét, valamint nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a jegyzőkönyvben rögzített adatainak a rendeletben meghatározottak szerinti kezeléséhez,
  • A Vásárló és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott ingó dolog megnevezését, vételárát,
  • A Megrendelés teljesítésének időpontját,
  • A hiba bejelentésének időpontját,
  • A hiba leírását,
  • Szavatossági vagy jótállási igénye alapján a fogyasztó által érvényesíteni kívánt jogot, továbbá a szavatossági vagy jótállási igény rendezésének módját vagy az igény, illetve az az alapján érvényesíteni kívánt jog elutasításának indokát.
  • A jegyzőkönyvnek tájékoztatást kell tartalmaznia arról, hogy fogyasztói jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

A reklamációk, panaszlevelek és azok adatainak tárolását a Fogyasztóvédelmi Törvény alapján az everWEnd Bt. a panasz beérkezésétől számított 5 évig köteles tárolni.

9. Felelősség korlátozása

Az everWEnd Bt. weboldalain és webáruházában való vásárlás feltételezi a vásárló részéről az Internet lehetőségeinek és korlátainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra.

A Vásárló felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait, különös tekintettel a pénzügyi utalásokhoz kapcsolódó adatait a behatolóktól. Az everWEnd Bt. nem vonható felelősségre semmilyen, harmadik személy által valamely vásárló rovására történt csalás vagy egyéb összefüggésbe hozható bűncselekmény miatt.

Az everWEnd Bt. semmilyen módon nem felelős semmilyen alapon, semmilyen kárért, függetlenül attól, hogy direkt, vagy indirekt, ami a webáruházhoz való csatlakozás során vagy miatt következett be.

10. Elállás

Elállási/Felmondási jog

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön jogosult 14 napon belül indokolás nélkül felmondani a szerződést.

Az elállási/felmondási határidő a szerződés megkötésének napjától számított 14 nap elteltével jár le.

Ha Ön elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre: everWEnd Bt. H-8200 Veszprém, József Attila utca 42. I/6; info@elmenybalaton.hu

Ön határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

Az elállás/felmondás joghatásai

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.

Ha Ön kérte, hogy a felmondási határidőn belül kezdődjön meg a szolgáltatás teljesítése, felmondása esetén Ön köteles megtéríteni számunkra a szerződés megszűnésének időpontjáig arányosan teljesített szolgáltatásért járó összeget. Hasonlóképpen visszatérítjük az Ön által nyújtott ellenszolgáltatás azon részét, amely meghaladja az általunk nyújtott szolgáltatás ellenértékét.

Nem illeti meg a fogyasztót az elállási jog többek között a szabadidős tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatásra irányuló szerződés esetében, ha a szerződésben meghatározott teljesítési határnapot vagy határidőt kötöttek ki.

11. Adatvédelem

Az everWEnd Bt. a webáruház a használata során a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat bizalmasan kezeli, és csak nevesített Adatfeldolgozói részére adja tovább, azokban az esetekben, amikor ez a megrendeléshez kapcsolódó műveletekkel összefüggésben szükséges.

Az adatvédelemmel kapcsolatos rendelkezéseket az everWEnd Bt. weboldalain található „Adatkezelési tájékoztatóban (https://elmenybalaton.hu/adatkezelesi-nyilatkozat)” lehet elérni. Az ÁSZF elfogadásával Ön kijelenti, hogy az adatvédelmi tájékoztatót megismerte, elfogadta, és azon adatkezelési célokhoz, melynél az Érintett hozzájárulása a jogalap, Ön a hozzájárulását adja az adatkezeléshez. Az adatkezelési célok a weboldal használatával, hírlevél küldéssel, weboldalról való rendeléssel, szolgáltatás igénybevételével, személyes vásárlással kapcsolatosak.

A webáruház böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítésre statisztikai célokból. (IP cím, látogatás időtartama, stb). Ezen adatokat az üzemeltető kizárólag jogilag hitelesen indokolt, és alátámasztott esetben adja át a hatóságok részére.

12. A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló tájékoztató

a. Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a cégünk hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön - választása szerint-az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy - végső esetben - a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a cégünk nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

13. Egyéb tudnivalók

Az everWEnd Bt. a honlapjaihoz kapcsolódó rendelési felületen közzéteszi az Általános Szerződési Feltételek elérhetőségét, így a vásárlók számára lehetővé teszi annak megismerését.

A webshopból történő megrendeléssel minden vásárló kijelenti, hogy megismerte és elfogadja a jelen üzletszabályzatot, a vásárlási feltételeket és tisztában van a rendelés menetével. A webshopból történő rendelés feltétele, hogy a vásárló megrendelésének leadását megelőzően külön nyilatkozzon a webes felületen arról, hogy az Általános Szerződési Feltételeket megismerte, elfogadta és azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el.

A megrendelést csak akkor tudjuk elfogadottnak tekinteni, illetve regisztrálni, ha a megrendelő adatainak regisztrációjakor és a megrendeléskor az oldalon található mezőket maradéktalanul, valós adatokkal kitölti. Ennek elmulasztásából eredő károkért, illetve a folyamat közben felmerülő technikai problémákért a everWEnd Bt. felelősséget nem vállal.

Az everWEnd Bt. weboldalainak bármilyen része, így az azokon megjelenített képi és szöveges tartalmak is kizárólag csak az everWEnd Bt. előzetes, írásos hozzájárulásával, és a forrás megjelölésével használhatók fel!

14. Vegyes rendelkezések

A megrendelt szolgáltatásokat/termékeket a rendelés kedvezményezettje saját felelősségére veszi igénybe. A jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar jogszabályok az irányadóak, így különösen a Ptk. Rendelkezései.

A Megrendelő panaszjogával az everWEnd Bt. ügyfélszolgálatán e-mail útján élhet, továbbá panaszával Veszprém Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztály (8200 Veszprém, Mindszenty József u. 3-5.) fordulhat. Az everWEnd Bt. az írásban benyújtott panaszokra 30 napon belül ad választ.

Az everWEnd Bt. kizárólag online ügyfélszolgálatot működtet. Az everWEnd Bt. online ügyfélszolgálata az előző pontban meghatározott panaszkezelésen túl megválaszolja a szerződés teljesítésével kapcsolatos kérdéseket.

Ha a Megrendelő az everWEnd Bt. közvetlenül sikertelenül kísérelte meg a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy rendezését, a vita békés rendezése érdekében békéltető testülethez fordulhat. Az eljárásra a Megrendelő lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti, illetve a Megrendelő kérelmében megjelölt békéltető testület illetékes. Az everWEnd Bt. székhelye szerint illetékes békéltető testület adatai: Veszprém Megyei Békéltető Testület, Székhely: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1.

A Szerződés módosítása, kiegészítése, illetve megszüntetése csak írásban érvényes.

A Szerződés írásbeli szerződésnek minősül, amennyiben a megrendelésre a tartalom változatlan visszaidézésére, a Megrendelő személyének és a megrendelés megtétele időpontjának azonosítására alkalmas formában kerül sor. A Megrendelő hallgatása vagy magatartástól tartózkodása is érvényes jognyilatkozatnak minősül, ott, ahol a jelen ÁSZF az adott jognyilatkozat vonatkozásában ezt lehetővé teszi.

Az everWEnd Bt. nyilvántartja a szerződéseit.

Jelen ÁSZF és a Szerződés nyelve, valamint az ÁSZF-ből és a Szerződésből fakadó jogviták nyelve a magyar.

Az everWEnd Bt. tevékenységére vonatkozó magatartási kódex nincs érvényben

Veszprém, 2020. augusztus 31.