Vásárlási tájékoztató (everWEnd Bt)

Vásárlói tájékoztató


Összhangban a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezéseivel, az elektronikus úton történő szerződéskötéssel kapcsolatban Önt a szerződéskötésre vonatkozó jognyilatkozatának megtételét megelőzően az alábbiakról tájékoztatjuk.

A szerződéskötés technikai lépései

Az elektronikus szerződéskötési folyamat a következő lépésekből tevődik össze.

1. lépés – „Megrendelés” aloldalra érkezés:

Ön a főoldalon található „Élmény szolgáltatások” gombra kattintva léphet a különböző szolgáltatásokat felsorakoztató aloldalra. Az élmények megvásárláshoz a „Tovább” gomb megnyomásával ugorhat. Az egyes szolgáltatások esetében különböző szempontok alapján választhat opciókat a legördülő sáv segítségével (csomagok, időtartam, létszám). Az opció kiválasztása után a „Megrendelem” gombra kattintva tovább léphet a megrendelés első fázisához (Kiválasztott élmény). Ezen az oldalon van lehetősége a rendelés mennyiségét változtatni.

2. lépés – Adatbekérés:

A „Tovább” gomb megnyomásával átléphet a megrendelés második fázisához (Számlázási adatok). Kérjük, töltse ki a személyes adatait (vezetéknév, keresztnév, cégnév, adószám, e-mail cím, telefonszám, irányítószám, település, utca, házszám). Ha valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap. A csillaggal jelölt személyes adatok kitöltése kötelező ahhoz, hogy Ön tovább tudjon lépni.

Ezen az oldalon Önnek lehetőséges van a regisztrációra, amennyiben Ön kipipálja az „Egyúttal szeretnék regisztrálni az oldalra” négyzetet. A regisztráció akkor lesz sikeres, amikor Ön az e-mail címre érkező aktiváló linkre kattintva megerősíti a jelentkezést.

⌠Ön vásárlás nélkül is regisztrálhat a www.elmenybalaton.hu weboldalra a főoldal jobb felső részén található „Bejelentkezés/Regisztráció” gombra kattintva. Ez esetben a regisztráció pár személyes adat megadásával (vezetéknév, keresztnév, e-mail cím) és az e-mail címre küldött aktiváló linkre való kattintással történik.⌡

3. lépés – Megrendelés véglegesítése:

A „Tovább” gombra kattintva Ön a megrendelés harmadik fázisához érkezik (Rendelés áttekintése). Ezen az oldalon összegezzük a választott terméket, a megrendelő adatait és a számlázási adatokat, a fizetendő végösszeget. Ekkor még lehetősége van a megadott adatok ellenőrzésére és azok kijavítására. A megrendelést véglegesíteni és leadni csak az Általános Szerződési Feltételek, az Adatkezelési tájékoztató és a Vásárlói tájékoztató elfogadásával, „kipipálásával” lehet. Kérjük, hogy a megrendelés véglegesítése előtt alaposan ellenőrizze adatait! Az „Elküldöm a rendelést” gombra kattintva a megrendelés lezárul, és ajánlati kötöttség keletkezik. A megrendelés véglegesítése fizetési kötelezettséget von maga után. Ön ekkor egy köszönő oldalt láthat, ahol feltüntetjük az utaláshoz szükséges információkat

4. lépés: Megrendelés visszaigazolása és a Szerződés létrejötte:

A megrendelés leadását követően Ön a megrendelés részünkre való megérkezéséről egy automatikus visszaigazoló e-mailt kap, amely tartalmazza a megrendelés és a fizetés főbb adatait, amely az Vásárló ajánlatát elfogadó e-mailnek minősül. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül az Ön részére nem érkezik meg, akkor az ajánlati kötöttség, illetve az Ön bárminemű kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik.

A szerződés Ön és az everWEnd Bt. között az Általános Szerződési Feltételek szerinti tartalommal jön létre.

A szerződés írásbafoglaltnak minősül. A szerződés nyelve a magyar.

A „Megrendelés visszaigazolása” elnevezésű leveleket pdf formátumban, elektronikusan tároljuk, így a szerződést később visszakereshető módon rögzítjük.

Vásárlás banki átutalással

A fizetés kizárólag az automatikus visszaigazoló e-mailben szereplő bankszámlára történő banki átutalással lehetséges, kérjük az átutalásnál kövesse a visszaigazoló e-mailben foglaltakat (pl. közlemény feltüntetése). A megrendelés kifizetésére 5 nap áll rendelkezésre. A határidőben ki nem egyenlített megrendeléseket rendszerünk e határidő lejárta után automatikusan törli.

A tárgynapon beérkezett utalásokat minden esetben a következő munkanapon rögzítjük rendszerünkben, és e-mailben megküldjük az élményszolgáltatás felhasználásához szükséges utalványt és a befizetésről kiállított számviteli bizonylatot.

Időpont-egyeztetés a Szolgáltatóval

Az utalványon szerepel a megvásárolt Élmény megnevezése, az Élményszolgáltató elérhetősége, a rendelési azonosító, valamint az utalvány kód. Felhasználási időpont minden esetben az élményt nyújtó Szolgáltatóval egyeztethető. Időpont egyeztetésnél az utalványon megtalálható rendelési azonosítót kell megadni.

Utalvány beváltása

Az utalványok beváltására az érvényességi időn belül van lehetősége a Vásárlónak. A felhasználáskor minden esetben szükséges az utalvány. A Szolgáltató az utalványt nyomtatott, vagy elektronikus formában is elfogadja, amennyiben jól látható az utalvány kód.

Elállás fogyasztók esetében

Amennyiben a Vásárló a Ptk.8:1. § (1) 3. pontja szerinti fogyasztónak minősül, a jelen pontban foglaltak irányadóak.

A jogszabályban foglalt esetekben, így ha a Vásárló olyan szabadidős tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatást vásárol, amely esetében meghatározott teljesítési határnap vagy határidő került kikötésre, elállási jog nem illeti meg.

Egyéb szolgáltatás esetében a Vásárlónak 14 napon belül van lehetősége elállni a vásárlástól. Az elállásnak minden esetben írásban kell történnie az info@elmenybalaton.hu e-mail címre küldött „Elállás” tárgyú üzenettel, melyben a Vásárló feltünteti a rendelési adatokat és a bankszámlaszámát.

Panaszkezelés

A Vásárló a megrendelés vagy felhasználás során tapasztalt észrevételit az info@elmenybalaton.hu e-mail címre küldheti, „Panasz” tárgy megnevezéssel.

 

everWEnd Bt.
8200 Veszprém, József Attila utca 42. I/6.
adószám: 27317031-1-19
cégjegyzék: 19-06-510126
e-mail: info@elmenybalaton.hu

2020. augusztus 31.